CSR

NOBE aloe-vera ❤ miljø

Vi er ansvarlige for alle CO2-emissioner forårsaget af vores transport ved at støtte træplanlægnings projektet Tropical Mix i Panama. I Panama er skovrydning et stort problem, hvilket har en negativ indvirkning på vores globale miljø, da træerne blandt andet er nødvendige for at reducere andelen af CO2 i atmosfæren. Ved at plante træer på arealer svarende til over 3000 hektar, arbejder Tropical Mix for et bæredygtigt skovbrug samt bevarelse af områdets biodiversitet og rige økosystem.

Vi har siden januar 2017, klimakompenseret for hele 1364 tons CO2.